Taittovirheet

Taittovirhe on yleiskäsite erityyppisille näkövirheille. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että silmän osat eivät toimi saumattomassa yhteistyössä. Sen vuoksi valo taittuu väärässä kohdassa ja aiheuttaa sumentuneen näön. Kun silmä on liian lyhyt, syntyy taittovika, jota kutsutaan kaukotaittoisuudesta eli hyperopiasta. Kun silmä on liian pitkä, aiheutuu likinäköisyys eli myopia. Hajataittoisuudeksi kutsutaan taittovirhettä, jossa silmä taittaa valoa eri tavoin eri suuntiin.

Alla olevat artikkelit käsittelevät taittovirhettä