Näkövirhe

Hajataittoisuus, likinäköisyys vai kaukotaitteisuus?